Aanvullende informatie voor huisartsen, praktijkondersteuners en ziekenhuizen

Een ongezond gewicht en ongezonde leefstijl zijn vaak de eerste tekenen van disbalans in een mensenleven en is de eerste aanleiding om aan de slag te gaan. Wij coachen en begeleiden mensen naar gezonde(re) dagelijkse gewoonten. Oók werken we samen aan de onderliggende oorzaken van de disbalans. Wij geloven dat we alleen zo duurzame en diepgaande gedragsverandering kunnen realiseren. Uw patiënt kan bij ons meedoen met het GLI- traject van de Beweegkuur.

De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag. Tijdens het traject ligt de regie bij de deelnemer zelf en heeft de leefstijlcoach een ondersteunende rol. Belangrijke thema’s die aan bod komen: voeding, beweging, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Het is de deelnemer die bepaalt met welk thema hij/zij aan de slag gaat en in welke vorm.

Beweegkuur is een door het RIVM erkende leefstijlinterventie. Deelname wordt sinds 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. Iedereen met een hulpvraag op gebied van overgewicht, in combinatie met andere risicofactoren zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten komen in aanmerking voor Beweegkuur. Voor deelname aan en vergoeding van dit 2-jarig traject is een verwijsbrief van de (huis)arts of praktijkondersteuner nodig.

Wat zijn de inclusiecriteria?:

  • mensen met obesitas (BMI 30)
  • mensen met overgewicht (BMI 25 en 30) en een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en/of hart­ en vaatziekten
  • mensen met overgewicht (BMI 25 en 30) en co morbiditeit: diabetes type 2, hart­ en vaatziekten, artrose en/of slaapapneu
  • jongeren vanaf 16 jaar, als aannemelijk is dat ze meer baat hebben bij een programma voor volwassenen dan voor jongeren.
         

Bent u aangesloten bij de zorggroep Rijnmond Dokters (VIPLive) of ZorgDomein? Wij ook! U kunt uw patiënt eenvoudig doorverwijzen voor de GLI bij Leefstijl Centrum Rotterdam.

Lees meer over de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI):